מי שנפלה עליו מפולת

שיחה על החיים מתוך מפולת ומתוך שמחה, בין אלוהים לאדם ובין הנשגב לשגור.
עורך ומנחה: עמיחי חסון
בהשתתפות:
אלחנן ניר
הרב בני לאו
רבקה מרים
אלי הירש

עוד בבית אבי חי