רבקה מרים מספרת על זלדה ושירי הערש

13.06.12

המשוררת והסופרת רבקה מרים מספרת על זמיה האחרונים של המשוררת זלדה ושירי הערששביקשה שיקריאו לה במיטתה

עוד בבית אבי חי