המנהיגים הגדולים - מפגש רביעי

הוא ביקש לחולל התחדשות רוחנית-דתית בקרב יהודי ליטא. מהו החידוש בהגותו של רבי ישראל מסלנט ובתפיסת המוסר שלו? כיצד ביקש להשפיע על דמות החברה? האם עלה בידו?

הם ייסדו תנועות דתיות ועיצבו את דמותן ואת דרכן; מי היו המנהיגים הגדולים במזרח אירופה בעת החדשה? מה היו תפיסותיהם, ומה הייתה השפעת הגומלין שלהם זה על זה? על מנהיגים והנהגה ועל כוחו של היחיד לחולל שינוי. 

מרצה: פרופ' (אמריטוס) עמנואל אטקס, החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים

עוד בבית אבי חי