המנהיגים הגדולים - מפגש שלישי

תלמידו של הגאון מווילנה היה ליורשו כמנהיג היהדות המתנגדית וייסד את אם הישיבות, ישיבת וולוז'ין. על הגותו הדתית ומפעלו החינוכי של רבי חיים מוולוז'ין לנוכח אתגר החסידות.

הם ייסדו תנועות דתיות ועיצבו את דמותן ואת דרכן; מי היו המנהיגים הגדולים במזרח אירופה בעת החדשה? מה היו תפיסותיהם, ומה הייתה השפעת הגומלין שלהם זה על זה? על מנהיגים והנהגה ועל כוחו של היחיד לחולל שינוי. 

מרצה: פרופ' (אמריטוס) עמנואל אטקס, החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים

עוד בבית אבי חי