המנהיגים הגדולים - מפגש שני

בהשפעתו לבשה חסידות חב"ד את אופייה המיוחד; מיהו רבי שניאור זלמן מלאדי, ומה הפך את מנהיגם של חסידי חב"ד ומחבר ספר התניא לדמות כה משפיעה?

הם ייסדו תנועות דתיות ועיצבו את דמותן ואת דרכן; מי היו המנהיגים הגדולים במזרח אירופה בעת החדשה? מה היו תפיסותיהם, ומה הייתה השפעת הגומלין שלהם זה על זה? על מנהיגים והנהגה ועל כוחו של היחיד לחולל שינוי. 

מרצה: פרופ' (אמריטוס) עמנואל אטקס, החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים

עוד בבית אבי חי