הבל והבלים - 21.9

על המדרשים למגילת קהלת  | פרופ' אביגדור שנאן 

לקראת סוכות ומועד הקריאה במגילה ההגותית והמרירה, נייחד סדרה של ארבעה מפגשים לפירוש מחודש של קהלת, מדרשיה והשפעותיה האמנותיות.

עוד בבית אבי חי