אבות 2014

מתוך: אבות 2014

האירוע יועבר בשידור חי באתר בית אבי חי

מסכת אבות וחכמיה בראי זמנם

 

עורך ומנחה: פרופ' אביגדור שנאן 

השנה נבקש לבחון את דברי החכמים שבמסכת בהקשר ההיסטורי שבו נכתבו:

כיצד השפיעו (אם בכלל) מלכותו של הורדוס, חורבן בית המקדש ומרד בר-כוכבא על ההגות ועל תורת המוסר של חכמי מסכת אבות? 

מפגש רביעי: ממרד בר כוכבא ועד לרבי יהודה הנשיא וחתימת המשנה

 

אורח: פרופ' ישעיהו גפני

עורך ומנחה: פרופ' אביגדור שנאן 


השנה נבקש לבחון את דברי החכמים שבמסכת בהקשר ההיסטורי שבו נכתבו:

כיצד השפיעו (אם בכלל) מלכותו של הורדוס, חורבן בית המקדש ומרד בר-כוכבא על ההגות ועל תורת המוסר של חכמי מסכת אבות? 

עוד בבית אבי חי