קול המילים

מיטב שירי המשוררים בזמר העברי – סדרת מפגשים בליווי מוסיקלי
מביאליק ועד זך, מרחל ועד חנוך לוין – השירה העברית הייתה ועודנה מקור עשיר של שירים להלחנה ותיעוד חשוב של הרוח הישראלית. מבט חדש על השירים הישראליים הגדולים בכל התקופות. בכל מפגש יבוצעו מבחר שירים בעיבודים חדשים.

עורך, מנחה ומנגן: ד"ר אורי לשמן


מפגש שלישי: קסם השירים

מופע מוזיקלי-ספרותי שבמרכזו השאלה מיהי אותה מוזה נעלמה שאליה פונים המשוררים והמלחינים? כיצד היא פועלת? האם היא מוזה או מוז? מהו הכוח המסתורי שנוכחותו מולידה את היש מן האין? מה אפשר ללמוד עליה משירי המשוררים ומיצירות המלחינים? 

מיצירותיהם של: זלדה; יונה וולך; לאה גולדברג; אגי משעול ועוד. 

בהשתתפות: אורי לשמן, אגי משעול, רונה קינן, מאי ישראלי ורמה מסינגר
רונה קינןאורי לשמןמאי ישראלי

מביאליק ועד זך, מרחל ועד חנוך לוין – השירה העברית הייתה ועודנה מקור עשיר של שירים להלחנה ותיעוד חשוב של הרוח הישראלית. מבט חדש על השירים הישראליים הגדולים בכל התקופות. בכל מפגש יבוצעו מבחר שירים בעיבודים חדשים.

עורך, מנחה ומנגן: ד"ר אורי לשמן

עוד בבית אבי חי