במפגש הראשון בסדרה המקוונת נפגוש את הסליחות ואת המנהגים שנלווים אליהן, ושהם מהותו של החודש הזה. נבחן את הרעיון של "המלך בשדה" ונדון ברעיונות של תשובה וסליחה בספרות העברית.

Model.Data.ShopItem : 0 6

בחודש אלול אנו נכנסים לימי הסליחות, שמובילים אותנו לשיאן של תפילות ראש השנה ויום כיפור. בסדרה זו נעסוק בתפילות המרכזיות המוכרות, ונפגוש את מקורותיהן ואת ביטוין בספרות ובשירה העברית בת ימינו.

<<<לחצו כאן לתכניית המוסף לחגים המלאה>>>

עוד בבית אבי חי