במפגש הרביעי בסדרה המקוונת נלמד על מנהגי חז״ל הקדומים בערב יום כיפור, ונתמקד בהתרת הנדרים ובהתפתחותם בימי הביניים. נוסף על כך, נבחן כיצד תפילת יום כיפור מתבטאת ונוכחת גם בקרב משוררים וסופרים עבריים.

Model.Data.ShopItem : 0 6

בחודש אלול אנו נכנסים לימי הסליחות, שמובילים אותנו לשיאן של תפילות ראש השנה ויום כיפור. בסדרה זו נעסוק בתפילות המרכזיות המוכרות, ונפגוש את מקורותיהן ואת ביטוין בספרות ובשירה העברית בת ימינו.

<<<לחצו כאן לתכניית המוסף לחגים המלאה>>>

עוד בבית אבי חי