במפגש השני בסדרה המקוונת נאזין לצלילו הראשוני והייחודי של השופר, צליל שמלווה את סיפור עקידת יצחק, מעמד הר סיני ואת הסליחות. נתעמק בתפילת ראש השנה ובמיוחד בחלוקה למלכויות, זיכרונות ושופרות.

Model.Data.ShopItem : 0 6

בחודש אלול אנו נכנסים לימי הסליחות, שמובילים אותנו לשיאן של תפילות ראש השנה ויום כיפור. בסדרה זו נעסוק בתפילות המרכזיות המוכרות, ונפגוש את מקורותיהן ואת ביטוין בספרות ובשירה העברית בת ימינו.

<<<לחצו כאן לתכניית המוסף לחגים המלאה>>>

עוד בבית אבי חי