מבט מחודש על יצירתו הענפה של גדול סופרי היידיש היהודים, יצירה שנתנה ביטוי לתמורות שחלו בחברה היהודית בתקופתו ומזמינה להיכרות אינטימית עם הווי החיים שהיה ונכחד. כתיבתו הייחודית של שלום עליכם ניחנה בהומור רב והיא מביעה יחס של חמלה והזדהות עם גיבוריו, אנשי העיירה היהודית, על חולשותיהם ומעלותיהם, בד בבד עם ביקורת סאטירית מושחזת ומשובחת.

עורכת ומנחה: אבירמה גולן

משתתפים: ד"ר מתן חרמוניבלהה בן- אליהו ויהויכין פרידלנדר

מוזיקה: חמי רודנר 

 
Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: