מהי גבורה? הנשיא רובי ריבלין בשיחה על משה רוסנק

מה אפשר את קיומו ואת הצלתו של עם ישראל במהלך ההיסטוריה ואיך השאלה הזאת קשורה למשה רוסנק, מפקד הרובע היהודי במלחמת העצמאות? הנשיא רובי ריבלין בשיחה עם יובל מלחי

עוד בבית אבי חי