רונה קינן - מיהו המיילל ברוח

רונה קינן בביצוע לשירו של יעקב אורלנד "מיהו המיילל ברוח". נקודות. תרבות

עוד בבית אבי חי