אלי ציון : שרים בשקט

08.07.12

שלושת השבועות שמתחילים בי"ז בתמוז מסמלים בתרבות היהודית תקופה של חורבן ואבל. שאנן סטריט, רונה קינן ונועם רותם מספרים מה בין מוסיקה לכאב, ומגישים שלושה ביצועים מרגשים לפיוט 'אלי ציון ועריה'

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: