נעשה יותר נוח

04.12.12

בעולם חיים כיום עשרות אלפי בני נח: הם מקיימים את שבע המצוות, אך לא מתגיירים ואינם נחשבים ליהודים. דודו כהן בדק מי יכול להתקבל למועדון הזה, למה הוא מתחייב ואיך זה משרת אותנו

לפני 150 שנה כתב הרב והפילוסוף האיטלקי אליהו בן אמוזג את הספר "ישראל והאנושות", שבו שירטט את המתווה האידיאלי ליחסים בין עם ישראל לאומות. הוא ראה את היהדות כדת אוניברסלית שיכולה להעניק משמעות וכיוון לכל אומות העולם, וזאת על בסיס שבע מצוות בני נח.

הרב אורי שרקי נחשף לתפיסה הזאת לפני שנים רבות, ומאז היא לא הרפתה ממנו. לפני שלוש שנים החליט להוציא את הרעיון אל הפועל, וכך קמה עמותת ברית עולם שנועדה "להכשיר" אנשים שאינם יהודים כבני נח - אנשים שמצהירים על קבלת שבע מצוות בני נח בפני בית דין, בתוספת הדרכה יהודית כללית."אם אדם התקבל בבית דין כבני נח, הוא יכול לשמור את השבת, אבל לא בשלמותה"


לפי הנתונים שמציגה העמותה, שקיימה באחרונה כנס גדול בירושלים, בעולם יש כיום כ-20 אלף בני נח, שחיים בארצות הברית, בצרפת, בספרד, בפולין, ברוסיה ועוד. כיום פועלות 20 קהילות ברחבי העולם, וב-80 מדינות נוספות פועלים בני נח באופן עצמאי. הפעילות מכוונת כלפי חוץ - חשיפת הסוגיה לתודעה העולמית; וגם כלפי פנים - באמצעות פנייה למגזר הרבני וניסיון לרתום אותו לפרויקט השאפתני. "זה חלק אינטגרלי ביהדות.  'ונברכו בך כל משפחות האדמה'", מסביר הרב שרקי, "אנשים מכל העולם ומכל התרבויות מעוניינים בהדרכה של תורת ישראל".


למה דווקא עכשיו?

"אנחנו רואים כיום אכזבה מהנצרות ומשיטות רוחניות שונות. ביהדות יש מסר חשוב לכלל האדם ולתקומה של מדינת ישראל, אף על פי שבתקשורת העולמית מציגים אותה בצבעים שחורים. הקב"ה מחזיר שכינתו לציון, וזה יוצר גלים רוחניים ממשיים בנשמות בני האדם. עד המאה ה-20 מחק העולם את ישראל מהזהות העולמית, מה שאִפשר את קיומו של המיתוס הנוצרי. הקמת מדינת ישראל עוררה שאלות אצל רבים, וכיום אנו רואים התעניינות מחודשת".

כאן עולה השאלה אם שבע מצוות בני נח - איסור עבודה זרה, איסור על קללת האל, איסור רצח, איסור גילוי עריות, איסור גזל, איסור אכילת איבר מן החי והחובה להקים מערכת משפט - אכן מספיקות לבן נח המודרני. סוגיות רבות אינן ברורות: כיצד אמור בן נח להתפלל ולמי, האם עליו לכבד את הוריו, האם ממליצים לו להתגייר וכן הלאה.התשובות לכל אלה ועוד נמצאות בשולחן ערוך מיוחד לבני נח, שבימים אלה שוקדים בעמותה על חיבורו ועל תרגומו לשפות שונות. בד בבד עובדים על עיצוב סידור תפילה לבני נח. הנוסח שבו לא יהיה מחייב, בניגוד לסידור היהודי המוכר.הרב אורי שרקי


איך אתם מתייחסים לדברים כמו בגידות, שקרים וכו' - דברים שאסורים בהלכה היהודית, אבל לא מוזכרים בשבע מצוות בני נח?

"אנחנו מתמודדים עם שאלות רבות, ופרט להדרכה האנושית, אנחנו מכוונים אותם על פי המוסר היהודי. ודאי שזה מחייב את כל האנושות, גם אם אין לכך סעיף מפורש. הרי גם בעבר פנו הנביאים אל אומות העולם בדברי תוכחה בעניינים שאינם מפורשים ומוגדרים. בעניין כיבוד אב ואם - התלמוד מדבר על גוי מאשקלון שכיבד את הוריו באופן יוצא דופן. במסכת חולין נאמר שאומות העולם קיבלו על עצמן לא לאכול בשר אדם ולכבד את התורה ועוד כמה דברים שקשורים למוסר הכללי. מצאנו שהגאונים אמרו שכל דבר שהמוסר הטבעי מחייב - בני נח מחויבים לו".


כבר כיום מאמינה רוב האנושות במודל בני נח, מבלי להכיר אותו: הרוב המכריע מתנגד לרצח, לגזל וכו'. אז למה לתחום מסגרת סביבם?

"מה שמקובל כיום הוא מה שנקרא המוסר הטבעי, שהצליח להתפשט בעולם אף שיש נסיגות כמו הפלות, הומוסקסואליות והמתות חסד. אכן, המוסר הטבעי התפשט באנושות, אבל מה שמיוחד כאן הוא שאדם מצווה לעשות - ועושה. זה גדול יותר ממי שאינו מצוּוֵה ועושה. כך הוא מגיע לדבקות במי שאמר 'והיה העולם', ולא רק לשלמות אנושית. זה מה שנותן לו חלק גדול יותר בעולם הבא. ברמה המעשית, בית דין מסדיר את מעמדם כבני נח, ולא סתם כגויים טובים. הם מצהירים על קבלת שבע המצוות כמצוות השם על ידי משה בפי נביאי ישראל".

" אנחנו רואים כיום אכזבה מהנצרות ומשיטות רוחניות שונות. ביהדות יש מסר חשוב לכלל האדם ולתקומה של מדינת ישראל, אף על פי שבתקשורת העולמית מציגים אותה בצבעים שחורים. הקב"ה מחזיר שכינתו לציון, וזה יוצר גלים רוחניים ממשיים בנשמות בני האדם "
הרב שרקי סבור שמעמדם של בני נח צריך להיות מוסדר בחוק הישראלי והוא שואף שהמדינה תכיר באלה המעוניינים לקיים שבע מצוות בני נח כבני דת לגיטימית וחוקית. "אנחנו מעוניינים שיתרחשו כמה שינויים בתודעה הישראלית-ציבורית", הוא מסמן את המטרה, "ובעיקר, שאנשים יידעו שליהדות שיש מסרים אוניברסליים. שנית, אנחנו מעוניינים שהרעיון ייוודע בעולם כדי שניהפך לחלק מהמפה התרבותית והרוחנית של האנושות, לא רק מבחינת בני ישראל, ויתקיים בנו הייעוד של ממלכת כהנים כלפי האנושות".


ברמה הפרקטית, מה אתם מלמדים את בני נח? "לא תגנוב" זה כלל כוללני מאוד. האם אחריו הם לומדים גם את פרטי הדינים השונים?

"אנחנו עכשיו עסוקים בחיבורו של שולחן ערוך לבני נח ועונים לשאלות הרבות שהם שולחים אלינו. ודאי שהם מעוניינים גם בכל התכנים של מוסר ודבקות באלוהים".


ומה לא נדרש מהם לעשות?

"לא נדרש מהם לקיים את כל מצוות התורה, אלא לקבל השראה ממצוות התורה כדי לבנות את חייהם. הם גם נדרשים להיות אוהבי ישראל ולתמוך בעם ישראל ובמדינתו".


מה לגבי ברית מילה, שבת וכו'?
"ברית מילה דווקא מוזכרת ברמב"ם כאפשרות. אנו מייעצים להם לעשות שאלת רב בנושא. כל מקרה לגופו. לגבי שבת, הדבר שנוי במחלוקת. אנו נוקטים לפי החתם סופר, שאם אדם התקבל בבית דין כבני נח, הוא יכול לשמור את השבת, אבל לא בשלמותה".הדרכה אנושית והכוונה על פי כללי המוסר היהודי


אם כמעט כל הדרכים פתוחות בפניהם, למה לא לגייר אותם וזהו? נראה שבני נח הוא סטטוס ביניים מעורפל ולא ברור.

"זה סטטוס שהולך ונבנה. אם לומר את האמת, הגיור אינו פתרון טוב לרוב בני האדם, שמרגישים שייכות חזקה לאומה שלהם. לא תמיד הפתרון מעשי מבחינה משפחתית. הנביאים אמרו שבאחרית הימים הגויים ירצו דבקות בהשם, ואז יתקיים 'שמע ישראל ה' אלוהינו - ה' אחד', ולפיכך, הקב"ה עתיד להיות גם אלוהי הגויים. ודאי שאנו מעוניינים בהכרה אוניברסלית של גויי העולם, אבל לא כל אדם מתאים לחיות כיהודי".

עוד בבית אבי חי