הבכור לבית אבינו

19.11.09

אברהם הוא לא רק אבי האומה העברית, אלא גם מייסדה של דרך חדשה באמונה, מתוכה נולדו היהדות, האסלאם והנצרות

 
 אבינו אברהם. איור: רועי דוד מרגלית
אברהם אבינו . איור: רועי דוד מרגלית
על פי המסורת, אברהם אבינו נולד באור כשדים בסוף האלף הראשון לבריאת העולם, לאביו תרח, מצאצאי שם - בן נוח. בעת לידתו שמו היה אברם. בגיל צעיר עבר אברם עם משפחת אביו ועם אשתו שרה (אז שרי) מאור כשדים לחרן, ומשם – לאחר שה' פנה אליו באמרו את משפט המפורסם "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" – יצא עם שרי ועם לוט, בן אחיו הרן, לארץ כנען.

עד הגיעו לגיל 86 היה אברהם חשוך ילדים; אך אז נולד ישמעאל, בנו הראשון. ישמעאל נולד להגר, שפחתה של שרה. יצחק, בנו השני, נולד לשרה כשאברהם היה בן 99 שנים. במעמד שבו בישר האל לאברהם ולשרה על לידתו הצפויה של יצחק, הוא גם שינה את שמם משרי ואברם לשרה ואברהם. אברהם מת בשיבה טובה בגיל 175 ונקבר על ידי בניו, יצחק וישמעאל, במערת המכפלה, לצד שרה אשתו.

על פי המסורת, אברהם היה הראשון מבין בני עמי המזרח התיכון הקדומים להכיר במציאותו של אל אחד, בורא שמים וארץ. הוא מרד במסורת האלילית של בית אביו, ועל פי דבר ה' יצא לייסד דרך חדשה באמונה - דרך שממנה נולדו היהדות ודתות ואמונות רבות.

ניפוץ האלילים
על פי המדרש, בעודו נער, בא אברהם אל תרח אביו ושאל אותו: "אבי, מי ברא שמים וארץ ואותי?". תרח הצביע על פסלי העץ הרבים אשר לו וענה: "אלהָי ברא שמים וארץ וכל אלה". התשובה לא נראתה לאברם הצעיר, והוא החליט לעשות מעשה: הצית ושרף את הפסלים פרט לאחד, ואותו הוציא החוצה ושם בידו את לפיד האש.

כשבא אביו וראה את שנעשה, אמר לאברם: "בני, למה שרפת את אלהי?". לתשובת אברם, כי לא הוא שעשה זאת, אלא כי ריב התעורר בין הפסלים והפסל הגדול שרף את חבריו, ענה תרח: "שוטה, וכי יש בהם כח או יש בהם רוח חיים שהם יכולין לעשות כל אלה? והלא אני עשיתים מעץ!". אז אמר אברם: "ישמעו אזנך מה שפיך מדבר? ואם אין בהם כח, למה אמרת לי 'אלהי ברא שמים וארץ'?".

מלחמת ארבעת המלכים את החמישה
בשבתו של לוט בסדום, אירעה מלחמה בין ארבעה מלכים מאזור ארם נהריים לבין חמשת מלכי אזור סדום ועמורה, המכונה מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. במהלך המלחמה שבו ארבעת המלכים מארם נהריים גם את לוט. אברם נחלץ לעזרתו, ויחד עם 318 מבני ביתו רדף אחרי המלכים המנצחים עד צפונה מדמשק, והחזיר את כל השבויים, כולל לוט בן אחיו. המאורע הזה נתן לו פרסום וכבוד רב בקרב מלכי האזור, כולל מלך סדום המנוצח אשר הציע לאברם את כל הלל (הצעה שאותה דחה אברם בתוקף, מלבד לקיחת חלקם של הלוחמים ובעלי בריתו) וכולל מלכיצדק, מלך העיר שלם (ככל הנראה ירושלים הקדומה), המוגדר כ"כהן לאל עליון".
הגירוש הגדול

כאמור, בכורו של אברהם היה ישמעאל. בנו השני, יצחק, נולד כשישמעאל היה בן 13, ולאחר ששרה כבר התייאשה מהתקווה ללדת. על פי המקרא, לאחר לידת יצחק חששה שרה מהשפעתו של ישמעאל על בנה, וביקשה מאברהם לגרש אותו ואת הגר אמו. אברהם נענה בחוסר רצון בולט, לאחר שה' הורה לו לעשות כדברי שרה.

הגר וישמעאל כמעט גוועים בצמא במדבר, אבל מלאך ה' מציל אותם ומבטיח להגר שישמעאל יהיה לגוי גדול. במקרא, אחרי סיפור גירוש הגר וישמעאל, מנסה ה' את אברהם ומורה לו לקחת את יצחק - "את בנך את יחידך אשר אהבת" - ולהעלות אותו עולָה. ברגע האחרון, לאחר שיצחק כבר עקוד על המזבח, נגלה לאברהם מלאך ה' ומורה לו לחוס על חיי הנער. בשני המקרים, של יצחק ושל ישמעאל, ניכר המתח בין דאגתו של אברהם לבניו מצד אחד ונאמנותו המוחלטת לדבר ה' מצד שני. 

להרחבה:
ספר בראשית, פרקים י"ב - כ"ו
תמונות על חיי אברהם - אמנים שונים

 
תחקיר: חנן צוקר

כשאברהם מתבשר על לקיחת לוט בן אחיו בשבי ע"י ארבעת מלכי הצפון, הוא מחליט לקחת את אנשי ביתו לצאת למסע ולמבצע לשחרורו . אברהם מצליח לשחרר את לוט ואת כל הנופלים בשבי ולהחזירם לביתם. מה מספר הלוחמים שלקח אברהם עימו לקרב?

א.  13
ב. 738
ג.  318

יודעים את התשובה? שלחו אותה לכאן ותוכלו לזכות בפרסים

מרגישים שאתם שולטים בהיסטוריה?  בית אבי חי מזמין אתכם בחג החנוכה לשעשועון לכל המשפחה שיתקיים ביום רביעי, כ"ט בכסלו, 16.12.2009. בואו עם הילדים לאחר צהריים של חנוכה משפחתי בטעם של פעם. לפרטים נוספים

 לוגו חידון הגיבורים הגדול

עוד בבית אבי חי