פרשת פנחס – הרב זצוק"ל

20.01.10

הרב זצוק"ל שליט"א עונה על שאלות הקהל בענייני זמן

עוד בבית אבי חי