פרשה (ארצ)ישראלית - פרשת פנחס | תקציר האירוע

19.09.16
קנאות

פעם בחודש נציג מקורות ארצישראליים קדומים – מוכרים יותר או פחות – העוסקים בפרשת השבוע, ונשוחח על נושא מרכזי שעולה ממנה ומתחבר אל המציאות הישראלית העכשווית.

 

עורכת ומנחה: ד"ר גילה וכמן
בהשתתפות: פרופ' עמנואל סיון, פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה כללית. 

 

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: