קרדום לחפור בה, מפגש 11 | האירוע בשלמותו

27.09.17

מפגש 11: "אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבֹתָי"
ראשית המלוכה בישראל לאור המסורת המקראית ובמבחן הממצא הארכיאולוגי
 

Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: