קרדום לחפור בה, מפגש חמישי | האירוע בשלמותו

09.03.17

התורה והממצא הארכיאולוגי

סדרת הרצאות וסיורים שנתית של חוקרת המקרא דר' נילי ואזנה יחד עם הארכיאולוג דר' דורון בן עמי על המפגש בין תנ"ך לארכיאולוגיה.

 

 

מפגש חמישי: "אלה אלהיך ישראל"

פרשת העגל במדבר וסיפור הצבת העגלים בבית אל ובדן בימי ירבעם בן נבט

עוד בבית אבי חי