ראש לחודש - שבט - התמר | תקציר האירוע

13.01.14
בחודש שבט אנו מציינים את ט"ו בשבט חגם של העצים והצמחים.
בערב זה נעסוק בתמר, אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל, הנושא עמו משמעויות רבות במקורות היהדות ובתרבות הישראלית.
מנחה: פרופ' אביגדור שנאן
 
בהשתתפות:
ד"ר רונית שטיינברג, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל – על הדקל והתמר באמנות הישראלית
ד"ר גילי חסקין, מורה דרך – על התחדשות התמר בארץ ישראל בראשית הציונות
 
 בליווי שירה בציבור עם  יהודה גרינבוים
Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: