פרשת ואתחנן - שיר המספרים

28.11.12

עוד בבית אבי חי