פרשת במדבר - סע בן צור סע

28.11.12

עוד בבית אבי חי