פרשת במדבר - מחרוזת שירי ירושלים

28.11.12

עוד בבית אבי חי