פרשת בהעלותך - שיר הבושה

25.11.12

עוד בבית אבי חי