פרשת בהעלותך – המסעדה הטורקית. קלבת שבת
13.11.12

עוד בבית אבי חי