פרשת בהעלותך – המסעדה הטורקית. קלבת שבת

13.11.12

עוד בבית אבי חי