פרשת בהעלותך - איפה הבושה? קלבת שבת

13.11.12

עוד בבית אבי חי