קלבת שבת - פרשת אמור - כהנים

13.11.12

עוד בבית אבי חי