קלבת שבת - פרשת אמור - הכהן הגדול הבא

11.11.12

עוד בבית אבי חי