קלבת שבת - פרשת "בהעלותך" – בושה

11.11.12

עוד בבית אבי חי