מצוות כיבוד הורים בספרות הרבנית - מפגש מס' 5

 

מהו "כבוד"? מה תפקידו בכינון משפחה, דת וחברה? ומה בין כיבוד אב לכיבוד אם?
במהלך הסדרה נברר סוגיות אלו תוך כדי עיון בנושא כיבוד הורים הן במקורות הקלאסיים של חז"ל הן במעט מקורות מאוחרים ומודרניים. מתוך דיון זה יתחדד קולם של חז"ל, ויתבהרו מחשבות על אודות כיבוד הורים בעת הזאת, מה נשתנה ומה ראוי. 

 

ד"ר חנה פנחסי היא חוקרת במכון הרטמן וכותבת על נושאים שעל סדר היום היהודי-ישראלי. הדוקטורט שלה מציע פרשנות למדרש איכה רבה במבט מגדרי.

 

א–ה | 19.12–23.12 | טו–יט בטבת | 9:00

 

קבוצת הפייסבוק של "סדר בוקר -תכנית הלימוד היומית של בית אבי חי"

 

 

Untitled-100000000000000

 

Model.Data.ShopItem : 0 8

 

מהו "כבוד"? מה תפקידו בכינון משפחה, דת וחברה? ומה בין כיבוד אב לכיבוד אם?
במהלך הסדרה נברר סוגיות אלו תוך כדי עיון בנושא כיבוד הורים הן במקורות הקלאסיים של חז"ל הן במעט מקורות מאוחרים ומודרניים. מתוך דיון זה יתחדד קולם של חז"ל, ויתבהרו מחשבות על אודות כיבוד הורים בעת הזאת, מה נשתנה ומה ראוי. 

 

ד"ר חנה פנחסי היא חוקרת במכון הרטמן וכותבת על נושאים שעל סדר היום היהודי-ישראלי. הדוקטורט שלה מציע פרשנות למדרש איכה רבה במבט מגדרי.

 

א–ה | 19.12–23.12 | טו–יט בטבת | 9:00

 

קבוצת הפייסבוק של "סדר בוקר -תכנית הלימוד היומית של בית אבי חי"

 

 

Untitled-100000000000000

 

עוד בבית אבי חי