מקובלים קוראים תנ"ך - סיפורי המקרא בספר הזוהר - מפגש מס' 4

בסדרת שיעורים זו נעסוק באופן שבו סיפרו מקובלים בימי הביניים את סיפורי המקרא הידועים והמוכרים: הסיפור על חטא אדם הראשון, הדרמה של עקידת יצחק, הטרגדיה של חטא נדב ואביהוא, חידת מותו של משה ועוד. תוך כדי עיון בטקסטים הקבליים-מדרשיים הללו נעמוד על האופן שבו מתמודד הזוהר עם דילמות מוסריות ודתיות שמעוררים סיפורי המקרא. ננסה גם לעקוב אחרי האופן שבו הוא מגיב לגישות מדרשיות קדומות ומגמות פרשניות בנות ימי הביניים. תוך כדי קריאה בדרשות הזוהר נעמוד על מקומן של הדמויות המקראיות בעולמו, ומבעד לגרסאות החדשות של הסיפורים העתיקים נעמוד על מגמות מיסטיות, על דילמות רוחניות ועל תודעה עצמית ייחודית של הספר ושל מחבריו.


פרופ' עודד ישראלי הוא ראש המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן באוניברסיטת בן גוריון בנגב. חוקר קבלה ומתמקד במחקריו בהיבטים מדרשיים ופרשניים בקבלת ימי הביניים. בין ספריו: "פתחי היכל: עיוני אגדה ומדרש בספר הזוהר" ו"ר' משה בן נחמן: ביוגרפיה אינטלקטואלית".

 

 

א–ה | 15.8–26.8 | ז–יח באלול | 9:00

* 30 דקות מדי בוקר

 

 

Untitled-100000000000000

 

 

 

Model.Data.ShopItem : 0 8

בסדרת שיעורים זו נעסוק באופן שבו סיפרו מקובלים בימי הביניים את סיפורי המקרא הידועים והמוכרים: הסיפור על חטא אדם הראשון, הדרמה של עקידת יצחק, הטרגדיה של חטא נדב ואביהוא, חידת מותו של משה ועוד. תוך כדי עיון בטקסטים הקבליים-מדרשיים הללו נעמוד על האופן שבו מתמודד הזוהר עם דילמות מוסריות ודתיות שמעוררים סיפורי המקרא. ננסה גם לעקוב אחרי האופן שבו הוא מגיב לגישות מדרשיות קדומות ומגמות פרשניות בנות ימי הביניים. תוך כדי קריאה בדרשות הזוהר נעמוד על מקומן של הדמויות המקראיות בעולמו, ומבעד לגרסאות החדשות של הסיפורים העתיקים נעמוד על מגמות מיסטיות, על דילמות רוחניות ועל תודעה עצמית ייחודית של הספר ושל מחבריו.


פרופ' עודד ישראלי הוא ראש המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן באוניברסיטת בן גוריון בנגב. חוקר קבלה ומתמקד במחקריו בהיבטים מדרשיים ופרשניים בקבלת ימי הביניים. בין ספריו: "פתחי היכל: עיוני אגדה ומדרש בספר הזוהר" ו"ר' משה בן נחמן: ביוגרפיה אינטלקטואלית".

 

 

א–ה | 15.8–26.8 | ז–יח באלול | 9:00

* 30 דקות מדי בוקר

 

 

Untitled-100000000000000

 

 

עוד בבית אבי חי