"וכל המרבה לספר בהגדה הרי זה משובח" - סימני ההגדה ופתיחתה ב"הא לחמא עניא" – מה הם אלה?

ההגדה של פסח היא טקסט שזכה למספר גדול במיוחד של מהדורות שונות בארון הספרים היהודי. זהו בוודאי החיבור שנדפס במהלך הדורות במספר העותקים הגדול ביותר בספרות עמנו, בכל רחבי תבל ובשפות שונות. סוד הצלחתו נובע מהתפקיד שהוא ממלא במסגרות המשפחתיות והחברתיות, ערב אחד בשנה – הוא ליל הסדר. ההגדה הלכה וצמחה לאורך תולדותיו של עם ישראל, והכרתה מאפשרת סיור מרתק במקומות ובזמנים מגוונים, מאז ניצניה של ההגדה בימי הבית השני ועד להגדות המודרניות שמתפרסמות מדי שנה בשנה. סדרת ההרצאות באה להזמין את המשתתפים בה לסיור זה, כהכנה לליל הסדר.

 

א–ה | 21.3–25.3 | ח–יב בניסן | 9:00

30 דק' מדי בוקר

 

מעבר לתיקיית דפי המקורות של הסדרה >>

 

'וכל המרבה לספר בהגדה הרי זה משובח' - סימני ההגדה ופתיחתה ב'הא לחמא עניא' – מה הם אלה?

 

 

Untitled-100000000000000

 

קרדיט לתמונה : Chad Gadya- El Lissitzky 1890–1941 | צילום פרופ' שנאן: דנה בר סימן טוב

 

Model.Data.ShopItem : 0 0

ההגדה של פסח היא טקסט שזכה למספר גדול במיוחד של מהדורות שונות בארון הספרים היהודי. זהו בוודאי החיבור שנדפס במהלך הדורות במספר העותקים הגדול ביותר בספרות עמנו, בכל רחבי תבל ובשפות שונות. סוד הצלחתו נובע מהתפקיד שהוא ממלא במסגרות המשפחתיות והחברתיות, ערב אחד בשנה – הוא ליל הסדר. ההגדה הלכה וצמחה לאורך תולדותיו של עם ישראל, והכרתה מאפשרת סיור מרתק במקומות ובזמנים מגוונים, מאז ניצניה של ההגדה בימי הבית השני ועד להגדות המודרניות שמתפרסמות מדי שנה בשנה. סדרת ההרצאות באה להזמין את המשתתפים בה לסיור זה, כהכנה לליל הסדר.

 

א–ה | 21.3–25.3 | ח–יב בניסן | 9:00

30 דק' מדי בוקר

 

מעבר לתיקיית דפי המקורות של הסדרה >>

 

 

 

Untitled-100000000000000

 

קרדיט לתמונה : Chad Gadya- El Lissitzky 1890–1941 | צילום פרופ' שנאן: דנה בר סימן טוב

 

עוד בבית אבי חי