המדרחוב- 26.6

רומנו רומנו, בנו של אלפא רומנו, מלך הקבצנים של כיכר פריז, מתאהב בברוריה

קפלנו, קבצנית פשוטה בצומת פת, וירושלים של מטה כמרקחה.

קבצני העיר כולם מסתבכים בסבך של שקרים, מזימות, אהבות ודיסקים של ברסלב.

רומנו רומנו, בנו של אלפא רומנו, מלך הקבצנים של כיכר פריז, מתאהב בברוריה

קפלנו, קבצנית פשוטה בצומת פת, וירושלים של מטה כמרקחה.

קבצני העיר כולם מסתבכים בסבך של שקרים, מזימות, אהבות ודיסקים של ברסלב.

עוד בבית אבי חי