העפלה - מפגש 1

מתוך: העפלה
על פרשת ההעפלה לארץ בשנים 1939 – 1948

עריכה קולנועית:חוקר הקולנוע, יובל ריבלין, ליווי מוסיקלי:הזמרת רונית אופיר

מפגש ראשון: העפלה וציונות - מפגש מבוא

על גבורתם של המעפילים, על מקומה של ההעפלה בתוך המפעל הציוני ועל המאבק בין הארגונים השונים שעסקו בהעפלה.

בהשתתפות: פרופ' מוטי גולני וחוקר הקולנוע יובל ריבלין

ההעפלה הייתה מהמפעלים המרתקים בתולדות הציונות. מה היה מקומו בעבר? מה משמעותו בהווה? ארבעה מפגשים המשלבים הרצאות, שיחות, שירים וקטעי סרטים.

עורך ומנחה: ההיסטוריון, פרופ' מוטי גולני, אוניברסיטת חיפה.

עריכה קולנועית:חוקר הקולנוע, יובל ריבלין

ליווי מוסיקלי:הזמרת רונית אופיר

מחיר למפגש: 30 ש"ח, סטודנטים: 20 ש"ח, 
מחיר לסדרה כולה: 100 ש"ח

עוד בבית אבי חי