העפלה - מפגש 4

מתוך: העפלה

על פרשת ההעפלה לארץ בשנים 1939 – 1948

עורך ומנחה: ההיסטוריון, פרופ' מוטי גולני, אוניברסיטת חיפה. עריכה קולנועית:חוקר הקולנוע, יובל ריבלין, ליווי מוסיקלי:הזמרת רונית אופיר 

מפגש רביעי: על מיתוס ההעפלה בחברה הישראלית

על זיכרון ההעפלה כנדבך משמעותי בהבניית ההווה והעתיד בארץ ועל המבט הקולנועי על ההעפלה מאז ועד היום. 

בהשתתפות: ד"ר איבון קוזלובסקי–גולן, אוניברסיטת חיפה ופרופ' מוטי גולני.

ההעפלה הייתה מהמפעלים המרתקים בתולדות הציונות. מה היה מקומו בעבר? מה משמעותו בהווה? ארבעה מפגשים המשלבים הרצאות, שיחות, שירים וקטעי סרטים.

עורך ומנחה: ההיסטוריון, פרופ' מוטי גולני, אוניברסיטת חיפה.

עריכה קולנועית:חוקר הקולנוע, יובל ריבלין

ליווי מוסיקלי:הזמרת רונית אופיר

מחיר למפגש: 30 ש"ח, סטודנטים: 20 ש"ח, 
מחיר לסדרה כולה: 100 ש"ח

עוד בבית אבי חי