אסיף לילה: הושענא רבה בבית אבי חי

מעגל שיח ושירה בחצר בית אבי חי, על המעבר מהסוכה הזמנית לבית היציב והבטוח, ועל הארעיות כדרך ותנועה בתוך החיים.

עוד בבית אבי חי