הפעם, נעמיד במרכז את האורחים הקולניים של חג פורים – הרעשנים.

נשוחח עם ד״ר אסתר שקלים על התפקיד ששיחקו הרעשנים בניסיון ״למחות את זכר העמלק״, ונתבונן יחד עם ד״ר עידו להב נוי ברעשנים עכשוויים של אסכולת בצלאל. 
קרדיט לתמונה: איריס טוטנאור, רעשקט, 2020. צילום: עדו טוטנאור

 

רביעי | 2.2 | א׳ באדר א׳ | 20:00 | זום

Model.Data.ShopItem : 0 6

אירועי ראש חודש שילוו את שנת תשפ"ב יעסקו בהיבטים החומריים של עולם התרבות היהודית. דרך היסטוריה, אומנות, ארכיאולוגיה ומקורות טקסטואליים שונים, נפגוש את החפצים המוחשיים שליוו את העם היהודי לאורך השנים ובמהלך מעגל השנה. 

עוד בבית אבי חי