הכרטיסים אזלו

לכבוד ראש חודש אייר נתמקד במצבות הזיכרון של הנופלים. נבחן את התפתחותן לאורך השנים מבחינת עיצוב ותוכן מילולי, ונשאל מה מקומן בחברה הישראלית.

 

בהשתתפות:

רחל שפירא: איך שיר הופך למצֵֵבה?

ינון גוטל-קליין: על מצבות וזיכרון רב-קולי בבתי הקברות הפנתאוניים

מנחה: שני בן-אור

ליווי מוזיקלי: תמר פילוסוף

Model.Data.ShopItem : 0 6

אירועי ראש חודש שילוו את שנת תשפ"ב יעסקו בהיבטים החומריים של עולם התרבות היהודית. דרך היסטוריה, אומנות, ארכיאולוגיה ומקורות טקסטואליים שונים, נפגוש את החפצים המוחשיים שליוו את העם היהודי לאורך השנים ובמהלך מעגל השנה. 

עוד בבית אבי חי