קלאסיקה ישראלית | אורי הרפז שר ומנגן ממיטב הזמר העברי | 29.04.2020

05.05.20

אורי הרפז שר ומנגן ממיטב הזמר העברי

עוד בבית אבי חי