ט"ו באב שלא הכרתם

11.08.14

הוא היה תאריך סיום עונש המרגלים, ביטול החרם על שבט בנימין, פתיחת הדרך לירושלים, הדד ליין להבאת העצים למזבח והנחת אבן הפינה באוניברסיטה העברית. עשר עובדות על ט"ו באב ומקורותיו

1. רוב החגים בלוח השנה העברי מתבססים על טראומות העבר. אמנם, אותן טראומות נפתרו באופן חיובי שיצר את החג, אבל נקודת הפתיחה של רוב החגים מתחילה במצב שלילי.

 

גם לט"ו באב יש הקשרים שליליים בנוגע לחלק מהאירועים שהתרחשו בתאריך זה, אבל באופן כללי, מדובר במועד שנתפס כחיובי מאוד, נקי ומלא אהבה. הוא נחשב כיום עד כדי כך טוב, שבתפילות באותו יום לא קוראים תחנון (בניגוד למועדים אחרים, למעט ל"ג בעומר).

 
היום שבו יהודים חרדים נוהגים לקבוע מועדים של חתונות (צילום: ת'ינקסטוק)

2. אז מהם בעצם האירועים ההיסטוריים שאירעו ביום זה? המקור המרכזי ביותר לחג, המופיע בסוף מסכת תענית במשנה, מכיל את הממרה המלאה של רבן שמעון בן גמליאל: "אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה-עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בני ירושלם יוצאין בכלי לבן שאלים, שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונים טבילה – ובנות ירושלם יוצאות וחולות (מחוללות) בכרמים. ומה היו אומרות: שא נא עיניך, בחור, וראה מה את בורר לך; אל תתן עיניך בנוי – תן עיניך במשפחה".

 

במילים אחרות, בט"ו באב בנות ישראל היו יוצאות לחולל בכרמים, בימי בית שני. הן יצאו בבגדים לבנים שאולים, כדי לא לבייש את מי שאין לה (וגם כדי לטשטש מעמדות - מין תיקון סוציאלי), והבחורים הלכו אחריהן - כל אחד כדי לבחור אישה.

 

3. אירוע טוב נוסף הוא שדור המדבר, לאחר יציאת מצרים, פסק מלמות.

 

כידוע, בעקבות חטא המרגלים, נענשו בני ישראל בכך שכל מי שהיה בן 20 שנה ומעלה בזמן החטא לא ייכנס לארץ ישראל וימות במדבר, לאורך 40 שנות הנדודים. כך, מדי שנה, בט' באב בדיוק, מתו בכל פעם חלק מהעם כאשר הלכו לישון, ולא התעוררו.

 

בשנת ה-40 לנדודים, קמו בני ישראל בבוקרו של ט' באב, וגילו להפתעתם שאיש לא נפטר. הם סברו כי טעו בחישוב מועד ראש חודש אב והמתינו ליום שלמחרת, בציפייה למימוש הגזירה. לאחר כמה ימים שבהם איש לא נפטר, הם ראו את הירח במלואו, במחצית החודש, והבינו כי לא טעו בחישוב – העונש בא לסיומו, והם קרובים לכניסה לארץ ישראל.

 

4. בט"ו באב הותרו השבטים לבוא זה בזה, כלומר, להתחתן גם עם בני זוג ובנות זוג שאינם מאותו השבט. כך למעשה הוכשר שבט בנימין לבוא בקהל ישראל.

 

התקנה תיקנה את האיסור שנקבע בתקופת השופטים להינשא עם בני שבט בנימין ובנותיו, בעקבות מעשה פילגש בגבעה. באותו מעשה נורא, שמתואר בסוף ספר שופטים, בני שבט בנימין אנסו ורצחו את פילגשו של מבקר זר, ואנשי השבט סירבו להסגיר את מבצעי הפשע. המקרה גרם לשאר השבטים להטיל חרם נישואין על אנשי שבט בנימין, מה שהיה עלול להוביל להכחדת השבט. אך כעבור זמן, הנהגת העם חששה מאותה מגמה שלילית של פירוד ובדלנות, והחרם בוטל בט"ו באב.

 

5. ירבעם בן נבט, שהיה אחד המלכים הפחות צדיקים של ישראל, הושיב על הדרכים זקיפים, במטרה למנוע מאנשי ישאל לעלות לרגל לירושלים. הושע בן אלה, המלך האחרון למלכי ישראל, ביטל אותם זקיפים (שומרי דרכים) בט"ו באב, פתח את הדרך לירושלים ואיחד בין חלקי העם שביקשו לעלות לרגל.

 

" בט"ו באב בנות ישראל היו יוצאות לחולל בכרמים, בימי בית שני. הן יצאו בבגדים לבנים שאולים כדי לא לבייש את מי שאין לה (וגם כדי לטשטש מעמדות - מין תיקון סוציאלי), והבחורים הלכו אחריהן - כל אחד על מנת לבחור אישה "

6. אירוע חשוב נוסף שאירע בט"ו באב היה הפסקת כריתת עצים למערכה. למעשה, לאחר הקמת בית המקדש השני, התעוררה בעיה קשה: לשם עבודת המזבח נדרשה אספקה שוטפת של עצים, שלא נמצאו בשפע בארץ השוממה. התאריך האחרון להבאת העצים למזבח היה ט"ו באב, מתוך החשש שהעצים יתמלאו בתולעים ולפיכך לא כשרים לעבודת בית המקדש. אם כך, סיום הבאת העצים בהצלחה יצר תחושה חגיגית בקרב המעורבים.

 

7. הרוגי ביתר הובאו לקבורה בט"ו באב. במלחמתו של בר כוכבא כנגד הרומאים, בשנת 135 לספירה, הרומאים הבקיעו את חומות ביתר, בתום מצור ארוך, והרגו את המורדים. ההרוגים לא הובאו לקבורה, אך בט"ו באב הותר להביא את המתים לקבורה, תוך גילוי מפתיע: גופות המורדים היו שלמות ולא נרקבו, אפילו שהיו מוטלות במשך כמה ימים.

 

8. היום נתפס ט"ו באב כחג האהבה, המשופע בחתונות, בהצעות נישואין ובזרי פרחים. במגזר החילוני היום מקביל ל"ולנטיין דיי", ובמגזר הדתי והחרדי נהוג לקבוע שידוכים או חתונות ביום זה, לקיים מפגשי פנויים-פנויות, וכן להשתדל יותר בצדקה ל"הכנסת כלה", מתוך האמונה בסגולתו הרוחנית של יום זה.

 

9. נקודה נוספת בט"ו באב, המצוינת בגמרא: החל ביום זה, הלילות מתארכים, כך שיש להגביר בהם את לימוד התורה. הזוהר חידד נקודה זו, ובו נכתב: "בט"ו באב ירבה קצת שמחה כי יש עילוי לשכינה".

 

10. אירועים היסטוריים נוספים שאירעו בט"ו באב בשנים שונות: 17 מייסדי המושבה ראשון לציון הגיעו למקום, מרד גטו ביאליסטוק פרץ, נחנך בית הכנסת הגדול בירושלים, אנה פרנק ובני משפחתה נתפסו בידי הגסטאפו באמסטרדם והונחה אבן הפינה באוניברסיטה העברית בירושלים.

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של בית אבי חי

Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי