מה עניין שמיטה לאייל גולן?

מה קורה כשחוקי התורה מקבלים פרשנות שמפלה מחצית מהאוכלוסייה? מה קורה שהשמיטה לא מצליחה לשחרר את העגונות ומסורבות הגט? נשים מדברות שמיטה

מצוות השמיטה, ללא ספק, היא אחת המצוות הקשות ביותר לביצוע, ועם זאת ידוע כי חז"ל החמירו בה מאוד, וכי עם ישראל מראשית כניסתו לארץ ישראל הקפיד לקיימה במסירות רבה על כל פרטיה למרות הקשיים הכלכליים והחברתיים הנובעים ממנה. 

 

טעמים שונים מציעים הפרשנים לפי דעת מקרא למהותה של מצווה זו, ואף לא אחד מהם מדבר על מצוות שבין אדם לחברו בהקשר של השמיטה. חז"ל אומרים "זרעו שש והשמיטו שבע, כדי שתדעו שהארץ שלי היא"; אבן עזרא פירש כי השמיטה עוזרת לעם ישראל להתפנות ללימוד תורה ואף העניים מתפנים שהרי מתפרנסים מההפקר; בעל עקדת יצחק מסביר כי עבודת האדמה במהותה נועדה לסיפוק הצרכים ולא על מנת להתעשר ולכן עניין שמיטההוא כיבוש היצר ובפרט יצר הקניין שהרי בעלות הקרקע הופכת הפקר (ניתן לחשוב שלפי פירוש זה, זו מצווה שבין אדם לחברו אך לכל היותר מצווה בין אדם לעצמו ולכן- למקום).
 

לפני מס' שנים קראתי את דבריו של פרופ' ליבוביץ' בספרו 'שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע', בעניין השמיטה, והם היו עבורי תחילתה של הבנה חשובה עד מאוד בעניינים של מוסר וחוק. לייבוביץ' במקבץ שיחותיו בנושא השמיטה, מבקש להוכיח כי השמיטה היא מצווה שכל כולה בין אדם למקום, ושכל מהותה היא שעבודו של האדם לעבודת ה' בלבד ולא שאלה של מוסר חברתי. ויחד עם זאת, דבריו מלמדים אותנו תובנה משמעותית מאוד בענייני מוסר. 

  • " מה קורה שהשמיטה לא מצליחה לשחרר את העגונות ומסורבות הגט? מה קורה שמישהו בשם חוקי התורה מרשה לעצמו להשתיק אותי רק כי אני אישה? "


 

את טענתו מוכיח ליבוביץ' דרך פרשנות פשוטה ומדויקת לטקסט התנכ"י. הוא מבהיר כי הבטחת הארץ לעם ישראל "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם" מותנית במימוש המצוות שתלויות בארץ ולא ניתנת כמתנת חינם שהרי המשך הפסוק "ושבתה הארץ שבת לה'" מוכיח כי מדובר בהתניה אופרטיבית שבתוכה מצוות השמיטה, היובל וכל אלו שתלויות בא"י. עם ישראל, על ידי קיום המצוות, יהפוך עצמו לראוי להבטחה ולא יקיים את המצוות משום שזו הארץ המובטחת. בטענה זו לייבוביץ מוכיח כי המצוות ובכללם השמיטה נועדו לשעבד את האדם לעבודת ה' ובכך להופכו לטוב לבב (לפי דברי הרמב"ם- שמונה פרקים, פרק ד'). משמע, משעבד את יצריו למצוות ה'. 
 

להבנתי, באמירה זו הוא מכוון לכך שמצוות האל כל עניינם הוא מימוש רצון האל ועלינו להיות נטולי אגו ולקיימם מתוך אמונה וזאת על מנת לא להפוך שבויים של יצרינו. שנת שמיטה מעמידה באופן בהיר את קיום רצון האל, בהנחה שאנחנו לא עסוקים בהקלות ובמעקפים (פרוזבול למשל).

 

ומה עניין שמיטה לאייל גולן? 
 

בחודשים האחרונים מלווה אותי שאלה שכבר הרבה זמן מעסיקה אותי- האם הנאמנות לחוק הישראלי מטשטשת את אמות המוסר שלנו? נדמה שכן. בימים בהם ראש ממשלה עתיד להיכנס לכלא ואולי לארח חברה לנשיא לשעבר ניכר כי נבחרי הציבור ודמויות בעלות השפעה שכחו לשאול את עצמם שאלות של מוסר בטרם הפרו את החוק (ועוד לא דיברנו על דוגמא אישית). הרי אייל גולן מתייחס למעשים שלו כמעשים שנעשו במסגרת החוק ובכך לא מרבה לשאול את עצמו שאלות שנוגעות למוסר (לפחות לא הרבה שאלות). הנשיא קצב לא חשב שעליו לפרוש כל עוד מתנהל משפט ציבורי נגדו, ואיש המשטרה לא היסס לרגע כששיקר ביחס לנהג האמיתי (אשתו, בנו) שביצע את התאונה ברכב העבודה שלו.
 

ואז עולה השאלה: לאן נעלמו אמות המוסר האישי? האם בכלל יכולנו לסמוך עליהן מלכתחילה? 

מסתבר שלא, בעיקר משום שמה שנראה לי כל כך נכון וצודק, לצד השני יכול להיראות חסר צדק ועיוות המציאות, אמות המוסר שלנו יכולות וצריכות לנהל אותנו כיחידים אך לא יכולות לנהל אותנו כחברה. מערכת החוקים של התורה לא משאירה מקום לשאלות מוסריות אישיות שהרי המצוות לא ניתנות לשיקול דעת, ועלינו לקיימן במלואן כפי שניתנו לנו-חוקי התורה הם בעצם מעל הכל וכל מטרתן לכוון אותנו להתעלות מעל היצר, ומימוש המוסר האלוקי. 

  • " בחודשים האחרונים מלווה אותי שאלה שכבר הרבה זמן מעסיקה אותי- האם הנאמנות לחוק הישראלי מטשטשת את אמות המוסר שלנו? נדמה שכן. בימים בהם ראש ממשלה עתיד להיכנס לכלא ואולי לארח חברה לנשיא לשעבר ניכר כי נבחרי הציבור ודמויות בעלות השפעה שכחו לשאול את עצמם שאלות של מוסר בטרם הפרו את החוק "

יחד עם זאת יש לשאול מה קורה כשחוקי התורה מקבלים פרשנות שהופכת חוקית בפני עצמה ומפלה מחצית מהאוכלוסייה? מה קורה שהשמיטה לא מצליחה לשחרר את העגונות ומסורבות הגט? מה קורה שמישהו בשם חוקי התורה מרשה לעצמו להשתיק אותי רק כי אני אישה?

אני חושבת שמעבר לאמירה של לייבוביץ' לגבי נאמנותנו למילוי רצון ה', חשוב לבקש כי נדייק בהביננו את עבודת ה' ולא נחטא לפרשנויות לא מוסריות של הציווי האלוקי, ואולי אף נרשה לעצמנו כפי שעשה ר' ינאי לשנות את ההלכה כשהיא מסכנת את עתידו של עם ישראל.

 
הטקסט פורסם לראשונה במסגרת פרוייקט שמיטה ישראלית
לעמוד שמיטה ישראלית בפייסבוק? facebook.com/goshmita
Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי