שיר לשבת - מי יתנני

אתי אנקרי שרה פיוט של גדול המשוררים היהודים בימי הביניים - יהודה הלוי. שבת שלום

עוד בבית אבי חי