על שירה והגירה | חיים גורי

19.06.19

חיים גורי ויוסי אלפי בשיחה על יחסה של הציונות למהגר. מתוך הסדרה 'שירה והגירה'.

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: