שיר לשבת - בדד

כשקרולינה שרה את זהר ארגוב אפילו שיר קורע לב מצליח גם לחמם אותו

עוד בבית אבי חי