אשרינו מה טוב חלקנו

אפילו במחנות המוות היו רגעים של התרוממות. ניגון השמחה "אשרינו מה טוב חלקנו" הוא אחד מהם

עוד בבית אבי חי