אשרינו מה טוב חלקנו

בית אבי חי
13.03.13

אפילו במחנות המוות היו רגעים של התרוממות. ניגון השמחה "אשרינו מה טוב חלקנו" הוא אחד מהם

עוד בבית אבי חי