הלב והמעיין - אשרינו מה טוב חלקנו
31.01.18

מתוך "אמונה פצועה - אחר לכתו של אלי ויזל" בבית אבי חי

עוד בבית אבי חי