הלב והמעיין - אשרינו מה טוב חלקנו

23.04.17

מתוך "אמונה פצועה - אחר לכתו של אלי ויזל" בבית אבי חי

עוד בבית אבי חי