פרשת חוקת – איפה אתה?

13.01.10

במסגרת האורחים המיוחדים של "קלבת שבת" – שוקי ז'אן, זמר הנשמה החוזר בתשובה, בשיר תפילה מרגש – איפה אתה?

עוד בבית אבי חי