נבלות | פרק שני

26.10.10

מושק'ה ואפרים מתלבטים אם להסגיר עצמם למשטרה לאחר הרצח בחוף שרתון. מושק'ה טוען שזה הדבר הראוי לעשותו, ובכל מקרה המשטרה תגיע אליהם. ואפרים טוען שהייתה זו הגנה עצמית ושהמשטרה לא תחשוד בהם כי יושבים שם מטומטמים. הדילמה מתחדדת כשהם פוגשים בתחנת המשטרה זקנה אומ